Nowy projekt Fundacji Fenicja!

Z wielką radością informujemy, że Fundacja Fenicja wygrała konkurs „Polska pomoc rozwojowa 2022”, dzięki któremu będziemy wdrażać kolejny projekt w Libanie.

Nasza nowa inicjatywa to „Edukacyjna Zrównoważona Gospodarka Odpadami” (ANG. EDUCATIONAL SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT, W SKRÓCIE E_SWM)

Będziemy ją realizować wraz partnerami: Youth Of Hope oraz Recycler Donation.

Projekt zakłada kilkuetapowe wdrożenie rozwiązań z zakresu segregacji, sortowania, odbierania i przetwarzania odpadów. Będziemy prowadzić szereg działań związanych z ochroną środowiska i zarządzania odpadami.

Akcja jest bardzo rozbudowana. Nasze działania obejmą m.in. modernizację, będącego młodzieżową inicjatywą non profit, zakładu odbioru i przetwarzania odpadów,   przeszkolenie jego przyszłych pracowników oraz  edukatorów kampanii społecznej, mającej uświadamiać potrzebę segregacji odpadów i recyklingu, promocję i edukację z zakresu ekologii i ochrony środowiska, zakup  odpowiedniego sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie całego procesu – od odbierania odpadów po ich przetwarzanie, w końcu oczyszczanie rzek z płynącego nimi plastiku.

Projekt  obejmie swym zasięgiem 50% linii brzegowej  Libanu i potrwa do końca 2024 r.

Więcej o projekcie i postępach w realizacji wkrótce!

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Fundacja Fenicja od lat prowadzi akcje pomocowe na terenie Libanu. Nasze działania humanitarne nakierunkowane są na najbardziej potrzebujących. Pomagamy libańskim rodzinom, dzieciom, osobom starszym i schorowanym. Staramy się być tam gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Oprócz pomocy rzeczowej i finansowej wdrażamy projekty rozwojowe, które dają możliwość pracy i rozwoju mieszkańcom Libanu.