Leki dla Libanu

Sytuacja w Libanie wciąż jest bardzo trudna. Rodzinom brakuje środków nie tylko na żywność, ale i na lekarstwa, które są bardzo drogie. Fundacja Fenicja prowadzi zbiórkę środków na leki oraz pomaga w ich zakupie, finansując głównie te na choroby przewlekłe, których przyjmowanie jest konieczne dla ratowania życia.

Leki dla Libanu
Leki dla Libanu
Leki dla Libanu
Leki dla Libanu

Pierwsze leki do Libanu dostarczyliśmy już w czerwcu 2021 r. wraz z transportem mleka i żywności. Kolejną partię przekazaliśmy we wrześniu tego roku. Z pomocą przyszli także pielgrzymi-wolontariusze Radia Wnet i Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Arka z Siedlec, którzy przywieźli do Libanu leki jako dar dla najbardziej potrzebujących rodzin z Baalbeck. Mniejszość chrześcijańska z Baalbeck otrzymała także leki, które na prośbę Fundacji Fenicja przywieźli pielgrzymi z Biura Ad Astra z Poznania.

Centrum Pomocy w Libanie
Centrum Pomocy w Libanie

Nasze Centrum Pomocy w Byblos często pracuje do późna w nocy rozdzielając dary, tak by jak najszybciej trafiły do najbardziej potrzebujących libańskich rodzin.

Liban bardzo potrzebuje Twojej pomocy. Prosimy o wpłaty:

62 1020 1156 0000 7402 0134 0702
BIC/SWIF:BPKOPLPW
w tytule: Leki dla Libanu