Order Św. Charbela

Członkostwo

Prawo przedstawienia kandydatów na Kawalerów czy Damy Orderu Św. Charbela ma tylko Zarząd Fundacji, na wniosek jednego z jej członków. Decyzję podejmuje kapituła, powoływana przez zarząd fundacji, której przewodniczy z urzędu każdorazowy Patriarcha Maronitów. Kandydatami mogą być zarówno osoby duchowne, jak i świeckie, bez względu na wykonywany zawód, zajmowane stanowisko czy pochodzenie. Osoba kandydata musi wyróżniać się nade wszystko miłosierdziem wobec bliźnich i mieć na tym polu konkretne, dające się do zweryfikowania osiągnięcia, zwłaszcza dotyczące projektów lansowanych przez Fundację Fenicja im. Św. Charbela.

Zadania

  • Wspieranie projektów Fundacji
  • Promowanie Fundacji
  • Aktywne uczestnictwo w projektach Fundacji

Stopnie

  • Kawalerski Order Św. Charbela z kapturem
  • Oficerski Order Św. Charbela z kapturem
  • Komandorski Order Św. Charbela z kapturem

Przywileje

  • Prawo do publicznego noszenia Orderu i Kaptura
  • Prawo do uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez Fundację
  • Prawo do 15% zniżki w imprezach krajowych i 10% zniżki w imprezach zagranicznych, organizowanych przez Fundację.

Miejsce zaprzysiężenia

W miarę możliwości Sanktuarium Św. Charbela w Libanie, podczas dorocznej pielgrzymki.