Biblioteka

W bibliotece zapoznać się możemy z interesującymi pozycjami na temat św. Charbela, Libanu oraz publikacji, które przybliżą problematykę Bliskiego Wschodu szczególnie ważną i niezbędną do zrozumienia przyczyn rozwoju sytuacji w tym gorącym regionie świata.

Publikować tu będziemy materiały opracowane przez wybitnych znawców Bliskiego Wschodu pisane nie przez analityków znających temat tylko z wycinków prasowych, ale przez osoby, które spędziły tam wiele lat i dalej pracują w Syrii, Libanie, Palestynie i Jordanii.