Przez edukację do pokoju

Ponad pół miliona dzieci uchodźców syryjskich w Libanie, pozbawionych jest jakiejkolwiek edukacji, co generuje przestępczość i prostytucję. Stąd projekt Fundacji Fenicja im. Św. Charbela, mający na celu umożliwienie im zdobycia wykształcenia, które zapewni możliwość wykonywania zawodu i zdobywania środków na utrzymanie. Projekt obejmuje wszystkie dzieci bez względu na pochodzenie czy religię. Tam gdzie dzieci znajdą miejsce w szkole, tam zostaną ich rodzice. Projekt „Przez edukację do pokoju” to najlepszy sposób na zatrzymanie masowej emigracji, to jedyna droga do odbudowy wzajemnego zaufania w tak zróżnicowanym etnicznie i religijnie społeczeństwie państw Bliskiego Wschodu.

Projekt nie wymaga budowy nowych szkół, ponieważ bazuje na istniejącej sieci szkół katolickich. Potrzebne są fundusze na opłacenie nauczycieli zapewnienie materiałów i narzędzi w przypadku, preferowanego przez Fundację, nauczania zawodowego. Stąd serdeczna prośba o wpłaty na konto Fundacji z dopiskiem Edukacja. Można również przesyłać na ten cel darowizny.

Przez Edukację do Pokoju
Przez Edukację do Pokoju

Projekt realizujemy we współpracy z DON BOSCO TECHNIQUE FIDAR w Libanie.