Wsparcie

dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie

Prosimy o dalszą pomoc i wpłaty:

Przelewem na konto Fundacji Fenicja:

Numer konta: 62 1020 1156 0000 7402 0134 0702
BIC/SWIF: BPKOPLPW

Można też pobrać wzór druku wpłaty/przelewu.

Za pośrednictwem płatności PayPal: