CFM

W Libanie wdrażany jest nowy projekt Fundacji Fenicja – Community Farmers’ Market (CFM), czyli Wspólny Rynek Produktów Rolnych. Zakłada on zorganizowanie w różnych regionach nowoczesnych targowisk, na których będzie można kupić świeżą, zdrową, ekologicznie produkowaną żywność. Zapewni to z jednej strony rolnikom bezpośredni dostęp do rynków zbytu, a z drugiej konsumentom do produktów o wysokiej jakości i w rozsądnej cenie.

CZYM JEST CFM?

CFM (ang. Community Farmers Market) to platforma sprzedaży bezpośredniej w postaci nowoczesnego targowiska produktów rolnych administrowanego przez młodych ludzi, którzy sami ostatecznie zadecydują jaki kształt ono przyjmie. W trakcie warsztatów młodzież nabywa umiejętności pozwalające organizować targowiska w różnych częściach Libanu, a rolnicy umiejętności sprzedaży bezpośredniej.

Projekt będzie trwał do końca 2022 roku.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Logotypy partnerów CFM