CFM

Wspólny Rynek Produktów Rolnych (Community Farmers’ Market) to projekt składający się z 2 modułów, realizowany na terenie Libanu od 1.08.2021 do 31.12.2022

Moduł 1 – 1.08.2021– 31.12.2021
Moduł 2 – 1.01.2022 – 31.12.2022

Całkowita wartość projektu: 1 096 559,00 zł

Realizator: Fundacja Fenicja im. św. Charbela
Partner główny: Youth Of Hope
Partnerzy dodatkowi: Patriarchal Center for Human Development and Empowerment, Integral Development Foundation

CZYM JEST CFM?

Celem projektu jest wspieranie małych i średnich rolników oraz producentów rolnych poprzez danie im dostępu do rynku sprzedaży bezpośredniej. Przeszkolony w ramach projektu zespół młodzieży stworzy i poprowadzi nowoczesne, atrakcyjne miejsca targowe, będące także miejscami integracji społeczności lokalnych. Pierwszy etap to szkolenie młodzieży (6 grup po 25 osób) w zakresie umiejętności komunikacyjnych, zarządzania, koncepcji działań B2C, narzędzi marketingowych oraz modelu operacyjnego CFM (planowanie, zaopatrzenie, przygotowanie). Etap drugi to przeszkolenie rolników i producentów rolnych – przyszłych wystawców CFM (6 grup po 20 osób).
Szkolenie obejmuje zagadnienia z obszaru kontroli jakości produkcji, sposobów ekologicznego pakowania towaru oraz możliwości optymalizacji produkcji i zwiększania sprzedaży. Trzeci etap polega na stworzeniu i zorganizowaniu 8 edycji CFM (w lokalizacjach obejmujących środkowy i północny Liban) dla 120 przeszkolonych wystawców i ok. 4000 odwiedzających i kupujących. Dzięki projektowi zespół 150 młodych osób będzie w stanie stworzyć i obsługiwać szereg kolejnych CMF, które będą miały wpływ na rynek produktów rolnych. Rolnicy i producenci rolni otrzymają dostęp do bezpośredniego rynku sprzedaży, a konsumenci do zdrowej żywności, oferowanej w rozsądnej cenie. Założeniem projektu jest, by CFM stały się głównymi źródłami zakupów lokalnych oraz zdrowej i tańszej konsumpcji.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Logotypy partnerów CFM