EDUKACYJNA ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ODPADAMI

Edukacyjna Zrównoważona Gospodarka Odpadami (Educational Sustainable Waste Management) to projekt składający się z 3 modułów, realizowany na terenie Libanu od 1.07.2022 do 31.11.2024

Moduł 1 – 1.07.2022 – 31.12.2022
Moduł 2 – 1.01.2023 – 31.12.2023
Moduł 3 – 1.01.2024 – 31.12.2024

Całkowita wartość projektu: 1 888 728,50 zł

Realizator: Fundacja Fenicja im. św. Charbela
Partner Główny: Youth Of Hope
Partner dodatkowy: Recycler Donation

CZYM JEST E_SWM?

Projekt „E_SWM” to kompleksowe podejście do ochrony środowiska, zwłaszcza segregacji odpadów i recyklingu, co stanowi ogromny problem w Libanie. Szczególnie widać to wzdłuż gęsto zaludnionej morskiej linii brzegowej, dlatego projekt obejmuje swym zasięgiem
ok. 50% jej długości. Działania zaplanowane na lata 2022-2024 przebiegną w czterech, dopełniających się obszarach. Pierwszy to przygotowanie miejsca odbioru i przetwarzania odpadów w postaci dobrze wyposażonego zakładu w Halat, który jest inicjatywą non-profit prowadzoną przez libańską młodzież. Umożliwi to przyjmowanie i przetwarzanie znacznie większej, niż dotychczas ilości odpadów, które trafią tam w wyniku realizacji projektu. Obszar 2 to oczyszczanie rzek z plastiku. Wg autorskiego pomysłu młodych libańskich wynalazców zostaną skonstruowane, a następnie zainstalowane na wybranych rzekach, trzy łodzie zbierające odpady. Urządzenia zasilane energią słoneczną i wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu zdolne są łącznie do wydobycia ok. 3000 kg odpadów tygodniowo. Łódź – prototyp działa już z powodzeniem na jednej z rzek. Obszar trzeci to zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z nadmorskich gmin. Przeszkolony personel zakładu w Halat (beneficjenci projektu), działający we współpracy z lokalnymi władzami, będą odbierać odpady z wyznaczonych punktów, używając furgonetek zasilanych solarnie. Całości towarzyszyć ma kampania społeczna o charakterze edukacyjnym, podnosząca świadomość w zakresie ochrony środowiska i korzyści płynących z recyklingu. „E_SWM” to połączenie działań edukacyjnych i praktycznych opartych o inicjatywę i zaangażowanie libańskiej młodzieży, co zapewni nie tylko kontynuację projektu, ale i jego rozwój. Projekt daje też szansę młodym wynalazcom na wdrożenie innowacyjnych pomysłów w życie i pokazanie, że ekologiczne inicjatywy są przyszłością dla Libanu, a ochrona środowiska naturalnego i proces recyklingu ma realny wpływ na jakość życia nie tylko przyszłych, ale i obecnych pokoleń.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP