Dach nad głową

W 2019 r. Fundacja Fenicja i CARITAS Diecezji Siedleckiej rozpoczęły projekt, którego celem jest odbudowa i wyposażenie domów dla syryjskich rodzin z Aleppo, powracających do ziemi ojczystej. Na początku wytypowano dwie rodziny, których domy zostały poważnie uszkodzone w trakcie wojny.

Dach nad głową - plakat
Dach nad głową

Środki zebrane przez CARITAS Diecezji Siedleckiej przekazano Fundacji Fenicja, która zarządzała działaniami na miejscu. Prace zakończono w grudniu 2019 r.