Wielkanoc

Prosto z Libanu, tak blisko Jerozolimy – w ten dzień Wielkiego Piątku, w którym zabito Dawcę Życia.

Nasze myśli biegną do wszystkich, którzy czują się przegrani, nie lękajcie się – zmartwychwstaniecie, a prawda Was wyzwoli!

Judaszom i rzymskim żołdakom przypominamy – opamiętajcie się, wy też macie szansę zbawienia, nie prześpijcie jej!

Tych, którzy stracili wszelką nadzieję, pocieszamy, bo diabeł robi garnki, ale bez przykrywek

Wielkanoc 2024

Prawda – już w Wielką Niedziele zatryumfuje, Prawda zwycięży!

Al. Mesih Qam Haqqan Qam – Chrystus Zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał!