Fundacja

Idea Fundacji Fenicja im. św. Charbela ma swoje korzenie w latach dziewięćdziesiątych zeszłego stulecia.

Jeden z fundatorów rozpoczynał swoją długoletnią misję w Libanie, który chlubi się wielotysięczną historią związaną ze starożytną Fenicją. Szybko dotarło do jego świadomości, że Libańczycy, choć sami byli w potrzebie, okazywali gościnność i czułość innym cierpiącym narodom.

logotyp Fundacja Fenicja im. Św. Charbela

Liban, w swoim czasie, przyjął setki tysięcy uchodźców Ormian i Palestyńczyków. Na mocy układu Sikorski-Majski, zawartego w 1943 r., około 6000 Polaków, głównie kobiet i dzieci, przybyło do Libanu. Wśród krajów Bliskiego Wschodu, w których marginalizuje się, żeby nie powiedzieć zwalcza wszelkiego rodzaju mniejszości, Liban jawi się jako swego rodzaju laboratorium dialogu i wzajemnego się przenikanie kultur i religii.

W rzeczywistości, istnieje wśród Libańczyków długa tradycja intensywnego życia społecznego, na które składa się nienaganne zachowanie między członkami różnych wspólnot, współbiesiadowanie, bezkonfliktowe współżycie niejako genetycznie zakodowane w świadomości Libańczyków. W każdym chrześcijańskim Libańczyku jest coś z muzułmanina i w każdym muzułmańskim Libańczyku coś z chrześcijanina.

W historycznym momencie, w jakim znajduje się Europa i cały Bliski Wschód, Liban ze swoją różnorodnością religijną, wyznaniową i kulturową, jest prawdziwym laboratorium demokracji i dialogu islamsko-chrześcijańskiego.

Kultura łacińsko-francuska łączy ten kraj z cywilizacją zachodnią, z Arabami natomiast – ten sam język i wielowiekowa wspólnota państwowa. Papież Jan Paweł II nazwał Liban przesłaniem dla świata o tym, że współistnienie kultur i religii jest możliwe.

Z tych wyżej wymienionych powodów i doświadczeń, Fundacja której głównym celem statutowym jest działanie na rzecz współpracy i dialogu między przedstawicielami różnych kultur i religii, obrała sobie nazwę Fundacja Fenicja im. św. Charbela.

Dlaczego jednak św. Charbela? – z prostego powodu, bo w jego sanktuarium można spotkać przedstawicieli wszystkich 18 wspólnot wyznaniowych żyjących obok siebie. Osoba św. Charbela łączy nie tylko Libańczyków. Zapraszamy na naszą stronę, gdzie znajdziecie państwo wiele informacji o działalności i projektach Fundacji.

Liczymy na Waszą współpracę.