Niezwykli Polacy – niezwykłe miejsca – dorobek kulturalno-intelektualny Polaków w Libanie

Fundacja Fenicja im. Św. Charbela informuje o finale prac nad projektem Niezwykli Polacy – niezwykłe miejsca – dorobek kulturalno-intelektualny Polaków w Libanie.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i powstaje przy współpracy z Ambasadą RP w Bejrucie.

W ramach prac projektowych został stworzony dokumentalno-fabularyzowany program, który ma na celu przybliżenie bliskowschodnim odbiorcom sylwetek: Juliusza Słowackiego (polskiego wieszcza), ks. Maksymiliana Ryłło (misjonarza, założyciela Collegio Asiatica), ks. Franciszka Tomasika (dyrektora liceum dla polskich wygnańców) oraz ks. Kamila Kantaka (animatora życia społeczno-kulturalnego w Libanie)..

Każda z wymienionych postaci miała istotny wkład w rozwój kultury Polski i Bliskiego Wschodu. Wybór bohaterów ma na celu pokazanie polskiej kultury w jej różnorodnych formach i utrwalenie wizerunku Polski, jako państwa świadomego swojego wkładu w kulturę światową. Program, o charakterze edukacyjnym, został zrealizowany w formie wywiadów i rozmów z udziałem gości z Libanu i Polski. Ich celem była rzetelna prezentacja sylwetek bohaterów oraz ich dorobku, a dla uatrakcyjnienia formy przekazu prezentacja została dokonana z perspektywy Polaka i mieszkańca Bliskiego Wschodu.

Powstały cykl 3 audycji, w języku arabskim, będzie nadawany w stacji radiowo telewizyjnej TV Charity. Premiera pierwszego odcinka miała miejsce 12.11.2023 r. Polskojęzyczna wersja programu ukaże się wkrótce na kanałach mediów społecznościowych Fundacji Fenicja.

Zapraszamy do obejrzenia zwiastunów oraz fotorelacji z planu zdjęciowego.


Fundacja Fenicja od lat prowadzi akcje pomocowe na terenie Libanu. Nasze działania humanitarne nakierunkowane są na najbardziej potrzebujących. Pomagamy libańskim rodzinom, dzieciom, osobom starszym i schorowanym. Staramy się być tam gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Oprócz pomocy rzeczowej i finansowej wdrażamy projekty rozwojowe, które dają możliwość pracy i rozwoju mieszkańcom Libanu.


Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego