Finał zbiórki na rzecz szkoły w Dolinie Bekaa!

Jesteśmy już po finale zbiórki, którą zainicjował jeden z naszych pielgrzymów – Ernest Janicki.

Szkoła w Dolinie Bekaa jest prowadzona przez zakonnice. Warunki do nauki są bardzo słabe, a okolica w której znajduje się szkoła uchodzi na niebezpieczną. Jednak niezłomne zakonnice właśnie tutaj prowadzą swoją misję – pomagają i nauczają ubogie Libańskie dzieci. Podczas jednej z naszych pielgrzymek odwiedziliśmy, wraz z pielgrzymami, potrzebującą szkołę. Wizyta i spotkanie okazały się na tyle inspirujące, że Ernest Janicki postanowił zorganizować zbiórkę pieniędzy, w zbieranie funduszy została zaangażowana całą parafia w Abingdon koło Oxfordu, do której należy nasz pielgrzym!

Pieniądze były zbierane na wiele kreatywnych sposobów – m.in. poprzez organizację mycia samochodów czy specjalny tydzień bez mundurków w zaprzyjaźnionej szkole czy sprzedaży voucherów przekazanych przez lokalnych restauratorów . Do zbiórki aktywnie włączyła się cała społeczność, łącznie z mieszkającymi w okolicy Libańczykami.

Podczas uroczystego pikniku parafialnego został przekazany czek, który później w całości trafił do potrzebującej szkoły. Przekazana kwota umożliwi siostrom na poprawienie warunków nauki, pozwoli na zakupienie niezbędnych materiałów dydaktycznych i sprzętów.

Serdecznie dziękujemy Ernestowi za tak organizację całego przedświęcia, podziękowania składamy też dla jego rodziny i wszystkich darczyńców, którzy zdecydowali się na pomoc szkole w Dolinie Bekaa.

Wywiad z Ernestem, który opowiedział o szczegółach zbiórki, odbył się na falach Radia Wnet – zapraszamy do odsłuchania!Fundacja Fenicja od lat prowadzi akcje pomocowe na terenie Libanu. Nasze działania humanitarne nakierunkowane są na najbardziej potrzebujących. Pomagamy libańskim rodzinom, dzieciom, osobom starszym i schorowanym. Staramy się być tam gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Oprócz pomocy rzeczowej i finansowej wdrażamy projekty rozwojowe, które dają możliwość pracy i rozwoju mieszkańcom Libanu.