Zaproszenie

W poparciu dla decyzji Syryjskiej Republiki Arabskiej dotyczącej zgody na przerwanie walk oraz kontynuowanie zwalczania terroryzmu oraz promowanie pojednania narodowego, organizacje skupiające Syryjczyków zamieszkałych w Polsce zapraszają do udziału w sympozjum organizowanym we współpracy z Ambasadą Syryjskiej Republiki Arabskiej pt.: „Ręka w rękę zbudujemy Syrię jutra”, które odbędzie się w sobotę, 5 marca 2016 roku o godzinie 18.00 w Sali Palza V, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, 3. Piętro, ul. Postępu 17a w Warszawie.