Wesołego Alleluja!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
WESOŁEGO ALLELUJA!

Niech ta Niedziela Wielkanocna przyniesie radość i nadzieję płynącą ze Zmartwychwstania!
Wielu Błogosławieństw życzy
Fundacja Fenicja im. św. Charbela