Kolacja Uchodźców

Na kolację przybyło ponad 130 gości, z czego bardzo się cieszymy. Oprócz symbolicznych występów odbyła się aukcja obrazów Marka Nowaka, dzięki której na program Przez Edukację do Pokoju uzyskaliśmy ponad 3.000 złotych.  Bardzo serdecznie dziękujemy kilku zwycięzcom aukcji, którzy wylicytowane i opłacone przez siebie obrazy zwrócili organizatorom jako donację na kolejną akcję, aby zasilić projekt  i umożliwić dalszą zbiórkę funduszy na ten szczytny cel. Bliżej o tym projekcie można przeczytać w dziale Projekty na naszej stronie.