Wspomnienie św. Marona

Dzisiaj wszystkie kościoły katolickie wspominają św. Marona.

Kościół Maronicki zawdzięcza swoją nazwę i swoje pochodzenie ważnemu klasztorowi pod wezwaniem Świętego Marona, który sam był znanym anachoretą na przełomie IV i V wieku.  Święty Maron nigdy nie myślał o założeniu jakiegokolwiek kościoła, czy wspólnoty wyznaniowej. Nie ma jednak co do tego wątpliwości, że jego życie i nauka były fundamentem, na którym wyrósł Kościół Maronicki.

W Libanie dzień 9 lutego jest świętem państwowym i dniem wolnym od pracy dla wszystkich, chrześcijan i muzułmanów. Zapraszamy do przeczytania artykułu Historia i teraźniejszość Kościoła Maronickiego  w naszej bibliotece.