Wsparcie dla Libanu

Drodzy Polacy!!!

Liban, Bejrut prosi o Waszą solidarność. Dotrzemy bezpośrednio do potrzebujących. Fundacja FENICJA im. św. Charbela prosi o wpłaty.

Konto bankowe:

Numer konta: 62 1020 1156 0000 7402 0134 0702
BIC/SWIF: BPKOPLPW
Prosimy dopisać w tytule przelewu: WYBUCH

Wpłat można dokonywać także za pośrednictwem PayPal lub karty