Uroczystości upamiętniające rocznicę 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Jedną z idei Fundacji Fenicja jest podtrzymywanie łączności pomiędzy Polską i Libanem oraz przypominanie o wielorakich historycznych związkach obu narodów. Fenicja pragnie więc z jednej strony uczestniczyć w życiu Polaków w Libanie, a z drugiej pozostawać w ciągłej łączności z naszym krajem.

18 listopada br. Fundacja Fenicja wraz z libańską polonią zorganizowała uroczystości upamiętniające rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W przemówieniach wygłoszonych na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bejrucie podkreślono także przypadające właśnie na listopad 75-lecie uzyskania niepodległości przez Liban.

Fundacja Fenicja pragnie włączać pielgrzymów z Polski w życie patriotyczne Polaków w Libanie, a tym samym umacniać związki historyczne pomiędzy obu krajami i podtrzymywać pamięć o wygnańcach z Polski, tułaczach szlaku gen. Andersa, którym Liban dał schronienie i stał się drugą ojczyzną.

Pielgrzymka spółdzielców i słuchaczy Radia Wnet, podobnie, jak w roku 2017, i tym razem uczestniczyła w uroczystościach w Bejrucie. Przybyli na nie także przedstawiciele ambasady RP w Bejrucie i ambasady RP w Damaszku. Pielgrzymi złożyli wieniec pod pamiątkowym krzyżem na Polskim Cmentarzu Wojennym, a okolicznościowe przemówienie wygłosił przedstawiciel pielgrzymów prof. Leszek Roszkowski. Redaktor Radia Wnet, Antoni Opaliński, przedstawił przesłanie Radia dla Polaków w Libanie i zapowiedział uruchomienie cyklicznych audycji nadawanych prosto z Libanu.

Uroczystości zakończyła Msza św. koncelebrowana przez ks. Marka Cieślika posługującego w Libanie i ks. Bartosza Strzemińskiego, wikarego parafii Świętej Jadwigi Śląskiej z Milanówka, a zarazem duchowego opiekuna III Pielgrzymki Radia Wnet.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotował chór Notre Dame University z Bejrutu, który wykonał m.in. hymn Libanu.