Święta Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia to święta rodzinne i radosne, gdyż rodzi nam się Bóg.

Tego samego dnia Wigilia 1898 roku była narodzeniem się Świętego Charbela do wieczności, dla nieba Świętego Charbela.

Niech dla nas wszystkich te święta z pamięcią o Świętym Charbelu, który prowadził idealne życie jako eremita, zanurzając się w cnotach ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, będą dla nas wskazówką, abyśmy byli obdarzeni taką samą chwałą miłości i poświęcenia Jezusowi.

św. Charble
Święty Charbel