Różaniec ze św. Charbelem

Fundacja Fenicja zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca za wstawiennictwem św. Charbela. Różaniec będzie transmitowany z klasztoru Annaya na facebooku Fundacji. Każdego 22 dnia miesiąca z pustelni św. Piotra i św. Pawła, po górskich serpentynach wyrusza kilkutysięczna procesja, która zmierza do grobu św. Charbela w klasztorze w Annaya. Wydarzenie, o które poprosił sam Święty, odbywa się na pamiątkę cudownego uzdrowienia Nouhad Chami. Każdego 22 dnia miesiąca przy grobie św. Charbela będziemy się więc wspólnie modlić w intencji Darczyńców Fundacji Fenicja, w pojedynczych intencjach każdego uczestnika różańca, w intencji Libanu i Polski oraz za to, by nasza Fundacja mogła nieść, jak najwięcej pomocy.

Połącz się i módl razem z nami! Zaczynamy 22 kwietnia 2021 r.

Zapraszamy na nasz profil  https://www.facebook.com/ffenicja/

Różaniec ze św. Charbelem
Różaniec ze św. Charbelem