Raport UNICEF – życie dzieci w pogrążonym w kryzysie Libanie

25 sierpnia 2022 roku, został opublikowany najnowszy raport UNICEF dotyczący poziomu życia libańskich dzieci.

Raport UNICEF pokazuje, że wiele postępów w osiąganiu podstawowych praw dzieci – w tym prawa do zdrowia, edukacji, ochrony, zabawy i rekreacji – zostało zniszczonych przez kryzys gospodarczy i wpływ pandemii COVID-19.

Raport aktualizowany jest co 6 miesięcy, najnowsze statystyki są bardzo niepokojące. Dzieci są w pełni świadome wpływu kryzysu na ich życie i kraj. Wielu już nie marzy o lepszej przyszłości w Libanie i wierzy, że emigracja jest ich jedyną nadzieją. Jeszcze bardziej nasilają się problemy ze zdrowiem psychicznym. W domach i szkołach następuje wzrost przemocy, występują problemy z dostępem do żywności. Zdarzają się sytuacje, w których dzieci pracują na rzecz utrzymania swoich rodzin.

W rezultacie najmłodsi tracą zaufanie do swoich rodziców – brak poczucia bezpieczeństwa jest stałym towarzyszem libańskich dzieci.

Za badań wynika m.in.:

  • 84 proc. gospodarstw domowych nie miało wystarczającej ilości pieniędzy na zaspokojenie potrzeb,
  • 70 procent gospodarstw domowych musi pożyczać pieniądze na żywność lub kupować żywność na kredyt,
  • 36 procent opiekunów czuło się mniej tolerancyjne w stosunku do swoich dzieci i traktowało je bardziej surowo.

Pełny raport UNICEF możesz pobrać tutaj >>> RAPORT

Najnowsze Studio Bejrut, w którym Kazimierz Gajowy, prezes Fundacji Fenicja oraz Maya Outayek analizują i rozmawiają o sytuacji Libańskich dzieci odsłuchasz tutaj >>> STUDIO BEJRUT


Fundacja Fenicja od lat prowadzi akcje pomocowe na terenie Libanu. Nasze działania humanitarne nakierunkowane są na najbardziej potrzebujących. Pomagamy libańskim rodzinom, dzieciom, osobom starszym i schorowanym. Staramy się być tam gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Oprócz pomocy rzeczowej i finansowej wdrażamy projekt CFM, który daje możliwość pracy mieszkańcom Libanu.