VIEW LEBANON - DEVELOPMENT AND PROMOTION OF LOCAL BUSINESS

ZOBACZ LIBAN – ROZWÓJ I PROMOCJA LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI to projekt składający się z 2 modułów, realizowany na terenie Libanu od 1.07.2024 r. do 31.12.2025 r.

MODUŁ 1 – 1.07.2024 r. – 31.12.2024 r.
MODUŁ 2 – 1.01.2025 r. – 31.12.2025 r. 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 348 723,00 ZŁ
REALIZATOR: FUNDACJA FENICJA IM. ŚW. CHARBELA
PARTNER GŁÓWNY: Bebaladi

CZYM JEST VIEW LEBANON?

Inflacja w Libanie w 2023 wyniosła 221,3% Ma to negatywny wpływ na społeczeństwo, które dzisiaj niemal się rozpada. Zapaść jest całkowita, zarówno na poziomie gospodarki, jak i organizacji instytucji państwowych. Centralne Biuro Statystyczne i Międzynarodowa Organizacja Pracy szacują, że w 2022 stopa bezrobocia wyniosła 29,6%, co oznacza iż liczba bezrobotnych w małym Libanie waha się od 400 tys. do 455 tys., a byłaby wyższa, gdyby nie migracja wśród młodzieży. Ok. 60 tys. Libańczyków rocznie opuszcza kraj w poszukiwaniu pracy za granicą, ponad 50% młodzieży deklaruje chęć wyjazdu. Szczególnie narażone i wręcz pozostawione same sobie z trudną sytuacją są obszary wiejskie.

Projekt Viev Lebanon (VL) nastawiony jest na wsparcie małych, często rodzinnych biznesów z terenów wiejskich, które w dużej mierze należą do sektora rolno-spożywczego. Celem jest zapewnienie dostępu do nowej grupy klientów w postaci turystów, którzy pojawią się w małych górskich miejscowościach w wyniku realizacji projektu. VL stworzy miejsca pracy dla osób z obszarów wiejskich (zwłaszcza zagrożonej bezrobociem młodzieży), ograniczając przesiedlenia do miast oraz emigrację zarobkową.

Przeprowadzone szkolenia i zakup wyposażenia pozwolą, przy profesjonalnej pomocy, stworzyć i prowadzić nowoczesną, atrakcyjną działalność turystyczną. W przyszłości zapewni ona szerokie wsparcie lokalnym przedsiębiorcom, gdyż przyciągnie w nieznane dotychczas regiony turystów, których obecność pobudzi wzrost gospodarczy libańskich wiosek. Beneficjenci zostaną przygotowani do roli przewodników, którzy w ramach działalności VL będą oferować turystom usługi dostosowane do ich indywidulanych potrzeb. Beneficjenci przyjmą też rolę ambasadorów regionów, z których pochodzą, a ich zadaniem będzie wspieranie lokalnych władz w promocji miejscowości oraz lokalnych przedsiębiorców w promowaniu swoich usług. Dzięki współpracy przy realizacji projektu z Ministerstwem Turystyki w Libanie regiony te będą miały szansę na trwałe wpisać się w mapę turystyczną tego kraju.