Pomoc humanitarna dla Libanu

1.08.2022 r. do Bejrutu przyleciał samolot wojskowy Herkules z transportem środków stanowiących pomoc humanitarną dla Libanu. Otrzymaliśmy ok. 2 ton ręczników higienicznych, które podarowała nam Fundacja Przyjaciel Misji z Warszawy.

Przywiezione dary to uzupełnienie transportu sprzed ponad miesiąca, w którym dostaliśmy ponad dwie tony środków czystości i środków higienicznych (mydło, papier, płyny dezynfekujące).

Materiały trafiły do naszego Centrum Pomocy Humanitarnej w Byblos. Środki pomocowe będziemy dystrybuować razem z naszym partnerem Youth Of Hope.

Dary trafią  m.in. do hospicjum w Bhannes, które prowadzi siostra Krystyna Zawadzka oraz do innych potrzebujących na terenie Libanu.


Fundacja Fenicja konsekwentnie, od lat, prowadzi swoją działalność na rzecz potrzebujących. Naszym celem jest niesienie pomocy osobom fizycznym w każdym wieku, zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych. Dołącz do naszej społeczności na Facebook 'u! Bądź na bieżąco – ty też możesz pomóc!