Podsumowanie projektu CFM pod auspicjami Maronickiego Patriarchy

Któż inny niż młodzież powinien marzyć? Marzenie jest drogą, a wszystkie oczy zwrócone są teraz na drugą fazę realizacji projektu „Wspólny Rynek Produktów Rolnych” – powiedział Patriarcha Bechara Boutros Rai podczas uroczystej ceremonii, podsumowującej pierwszy moduł projektu, który nasza Fundacja realizuje wraz z lokalnymi partnerami na terenie Libanu. To niezwykły moment docenienia działań Fundacji Fenicja oraz pomocy, której Libanowi udziela Polska (projekt jest realizowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP).

W uroczystości, która odbyła się 23 kwietnia 2022 w siedzibie Patriarchatu Maronickiego w Bkerke, oprócz samego Patriarchy, udział wzięli także: reprezentujący libańskiego Ministra Rolnictwa Dyrektor Generalny Louis Lahoud, Konsul RP w Libanie Konrad Adamowicz oraz II Sekretarz Ambasady Mariusz Mieczkowski, a także szefowie naszych libańskich Partnerów: Majed Bou Hadir (Youth Of Hope), Maroun El Helou (Integral Development Foundation) i Raphael Zgheib (Patriarchal Center for Human Development and Empowerment). Fundację Fenicja reprezentowali: prezes Kazimierz Gajowy oraz wiceprezes Adam Rosłoniec.

W czasie wystąpień goście wielokrotnie podkreślali rolę śp. Monsignora Tawfik Bou Hadir (założyciela i pierwszego prezesa Youth Of Hope), który projekt razem z nami zainicjował i był głębokim zwolennikiem powrotu maronitów do pracy na roli. Przede wszystkim chciał on zakorzenić miłość do ziemi ojczystej młodzieży, o której często powtarzał, że jest jego „oczkiem w głowie” (po arabsku „ ya aini”). Dlatego młodzież, chcą uczcić pamięć swego przedwcześnie zmarłego opiekuna, nazwała obecny projekt „Ya Aini Al Baladi” („mój kraj moim oczkiem w głowie”).

W trakcie uroczystości podkreślano, że realizowany projekt jest nakiem trzymania się i pozostawania maronitów na swej ziemi (co w kontekście realiów bliskowschodnich i zagrożenia ze strony islamu od wieków miało szczególne znaczenie dla całego chrześcijańskiego świata), a także nadziei i wiary na lepsze jutro. Jak mawiał biskup Tawfik „jeśli chcesz planować przyszłość to zasiej nadzieję w sercach młodych ludzi”. I taką nadzieją jest właśnie realizowany przez nas i finansowany przez Polskę projekt „Wspólny Rynek Produktów Rolnych”, w ramach którego w fazie drugiej zostaną zorganizowane „wyjątkowe i niepowtarzalne” targi. Szczególnie ważna jest deklaracja, która padła ze strony libańskiego Ministerstwa Rolnictwa o współpracy i zaangażowaniu się w to przedsięwzięcie.
Uroczystość zwieńczyło wręczenie dyplomów ukończenia szkoleń przez beneficjentów pierwszego modułu.

Moduł 1 CFM („Wspólny Rynek Produktów Rolnych”) zrealizowano w okresie sierpień – grudzień 2021. W jego ramach 152 młodych Libańczyków oraz 121 rolników wzięło udział w szkoleniach, których celem było przygotowanie do praktycznego działania w module 2, tj. przygotowania nowoczesnych, dobrze zorganizowanych, jednodniowych targów z produktami rolniczymi i wyrobami przetwórstwa rolnego na terenie środkowego i północnego Libanu. Szkolenia miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Ich wymiernym efektem jest realny wpływ beneficjentów na ostateczny kształt targowisk. Młodzież sama stworzyła misję i wizję przedsięwzięcia oraz jego założenia, które znalazły odzwierciedlenie w przygotowanym przez ekspertów dokumencie, zawierającym strategię zarządzania i wdrażania, a także promocji CFM.

Logotypy partnerów CFM