Nowy projekt Fundacji Fenicja – VIEW LEBANON – DEVELOPMENT AND PROMOTION OF LOCAL BUSINESS

Przed nami kolejne wyzwanie – rozpoczynamy pracę nad kolejnym projektem rozwojowym w Libanie!

Będziemy prowadzić projekt o nazwie VIEW LEBANON – DEVELOPMENT AND PROMOTION OF LOCAL BUSINESS (Zobacz Liban – rozwój i promocja lokalnej przedsiębiorczości).

Inflacja w Libanie w 2023 wyniosła 221,3% Ma to negatywny wpływ na społeczeństwo, które dzisiaj niemal się rozpada. Zapaść jest całkowita, zarówno na poziomie gospodarki, jak i organizacji instytucji państwowych. Szacuje się, że w 2022 stopa bezrobocia wyniosła 29,6%, co oznacza iż liczba bezrobotnych w małym Libanie waha się od 400 tys. do 455 tys., a byłaby wyższa, gdyby nie migracja wśród młodzieży.

Ok. 60 tys. Libańczyków rocznie opuszcza kraj w poszukiwaniu pracy za granicą, ponad 50% młodzieży deklaruje chęć wyjazdu. Szczególnie narażone i wręcz pozostawione same sobie z trudną sytuacją są obszary wiejskie.

Projekt Viev Lebanon (VL) nastawiony jest na wsparcie małych, często rodzinnych biznesów z terenów wiejskich. Celem jest zapewnienie dostępu do nowej grupy klientów w postaci turystów, którzy pojawią się w małych górskich miejscowościach w wyniku realizacji projektu. VL stworzy miejsca pracy dla osób z obszarów wiejskich (zwłaszcza zagrożonej bezrobociem młodzieży), ograniczając przesiedlenia do miast oraz emigrację zarobkową.

Dzięki projektowi i profesjonalnej pomocy, stworzymy nowoczesną, atrakcyjną działalność turystyczną. W przyszłości zapewni ona szerokie wsparcie lokalnym przedsiębiorcom, gdyż przyciągnie w nieznane dotychczas regiony turystów, których obecność pobudzi wzrost gospodarczy libańskich wiosek. Beneficjenci zostaną przygotowani do roli przewodników, którzy w ramach działalności VL będą oferować turystom usługi dostosowane do ich indywidulanych potrzeb.

Beneficjenci przyjmą też rolę ambasadorów regionów, z których pochodzą, a ich zadaniem będzie wspieranie lokalnych władz w promocji miejscowości oraz lokalnych przedsiębiorców w promowaniu swoich usług. Dzięki współpracy przy realizacji projektu z Ministerstwem Turystyki w Libanie regiony te będą miały szansę na trwałe wpisać się w mapę turystyczną tego kraju.

Projekt będzie prowadzony we współpracy z Bebaladi.


Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.