Liban odrodzi się jak feniks z popiołów

Bliski Wschód gotuje się jak w garnku pod ciśnieniem. Tylko Liban pozostaje jako wentyl bezpieczeństwa. Jeśli zniknie Liban, zniknie cały Bliski Wschód, a zwłaszcza chrześcijanie jeszcze tutaj żyjący – mówi Maja Outayek w rozmowie z wiceprezesem Fundacji Fenicja Adamem Rosłońcem

Całość wywiadu z Mają Outayek o historii i obecnej sytuacji w Libanie w „Kurierze Wnet” 76/2020.

Bejrut zniszczony po wybuchu 4 sierpnia 2020 r.