Instalujemy punkty odbioru śmieci w ramach projektu E_SWM!

W Libanie podjęliśmy kolejne działania w ramach projektu Edukacyjna Zrównoważona Gospodarka Odpadami [E_SWM]

Zainstalowana i gotowa do użytku infrastruktura w postaci punktów odbioru odpadów segregowanych jest już dostępna dla Libańczyków! Punkty rozstawiamy przy szkołach, uniwersytetach i szpitalach, z którymi współpracujemy. Kosze z przeznaczone na zbiórkę odpadów są umieszczane w miejscach, gdzie codziennie przechodzi dużo ludzi i gdzie prowadzimy kampanię świadomościową, ucząc Libańczyków segregacji i pokazując, jak istotny dla środowiska jest recykling!

W ciągu najbliższych 2 tygodni rozstawimy wszystkie 14 punktów – spełniają one wymogi libańskiego Ministerstwa Środowiska, a także standardy europejskie.

W Libanie świadomość zarządzania i segregacji odpadów jest znikoma – nasze przedsięwzięcie jest unikatowe na skalę całego kraju. To kolejny projekt rozwojowy, który poprawi sytuację w pogrążonym w kryzysie Libanie. Przyczyni się do poprawy środowiska i zapewni nowe miejsca pracy dla lokalnej ludności.


Fundacja Fenicja od lat prowadzi akcje pomocowe na terenie Libanu. Nasze działania humanitarne nakierunkowane są na najbardziej potrzebujących. Pomagamy libańskim rodzinom, dzieciom, osobom starszym i schorowanym. Staramy się być tam gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Oprócz pomocy rzeczowej i finansowej wdrażamy projekty rozwojowe, które dają możliwość pracy i rozwoju mieszkańcom Libanu.


Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.