Historyczna inicjatywa Maronickiego Patriarchatu

W nękanym potężnym kryzysem gospodarczym Libanie doszło 27.02.2021 r. do niezwykłego wydarzenia. Rzesze Libańczyków pospieszyły do zimowej siedziby Patriarchy Maronickiego – Kardynała Bechara Boutros Rai, aby zademonstrować mu swoje poparcie. Zwierzchnik Kościoła Maronickiego Katolickiego w Libanie osobiście zaangażował się w pomoc libańskim władzom: prezydentowi, rządowi i parlamentowi, które nie potrafią wyprowadzić kraju z kryzysu. Podejmowane przez nich próby naprawy sytuacji nie przyniosły rezultatów, a wręcz kryzys pogłębiły. Do dzisiaj na przykład nie wyjaśniono przyczyn zeszłorocznego wybuchu w bejruckim porcie, jak również nie ujawniono, o rozliczeniu nie wspominając, winnych kryzysu finansowego.

Inicjatywa Patriarchy, zgodnie z wolą papieża Franciszka, koncentruje się na dążeniu do tego, aby Liban pozostał krajem neutralnym i stanowił sam o sobie. Kardynał zwrócił się do przedstawicieli władzy oraz wspólnot libańskich, jak również do wspólnoty międzynarodowej – Europy i USA, by powołano specjalną komisję, która miałaby doprowadzić do obrad międzynarodowej konferencji pod auspicjami ONZ. Jej celem byłoby wypracowanie na nowo consensus dla odbudowy Libanu.

Tak jak przy tworzeniu Wielkiego Libanu w 1920 r. na czele tamtej inicjatywy stał kardynał Eliasz Hoyek, tak teraz mężem opatrznościowym dla Libanu staje się kardynał Boutros Rai. Po 100 latach Bkerke wraca więc do swojej historycznej roli.

Nie wszystkie jednak siły poparły maronicką inicjatywę. Ozdrowieńczy głos z Bkerke został skrytykowany przez Hezbollach. Lecz siła spontanicznego, oddolnego poparcia jest ogromna i zaowocowała przybyciem do Bkerke wielkiej rzeszy Libańczyków, nie tylko katolików, ale i muzułmanów.

Posłuchaj analizy przemówienia Kardynała Bechary Boutros Rai dokonanej przez Kazimierza Gajowego

Analiza przemówienia Kardynała Bechary Boutros Rai dokonana przez Kazimierza Gajowego

Zobacz film z Bkerke: