Fundacja Fenicja inspiruje! Akcja pomocowa naszego pielgrzyma!

Mamy ogromną przyjemność przedstawić projekt pomocowy, który powstał z inicjatywy jednego z naszych pielgrzymów – Ernesta Janickiego. Podczas naszej wspólnej pielgrzymki działania Fundacji Fenicja zainspirowały pielgrzyma do zorganizowania zbiórki na rzecz libańskiej szkoły prowadzonej przez zakonnice!

Jesteśmy wzruszeni, że osoby podróżujące z nami zaczynają działać na rzecz poprawienia sytuacji Libańczyków – doskonale wiecie, że potrzeby są ogromne, a każda pomoc na wagę złota.

Siostry zakonne w taki sposób opisują swoja misję:

Od 1974 roku nasza szkoła w Hadath Baalbek jest centrum edukacyjnym dla 1200 dzieci i młodych dorosłych pochodzących z 15 wiosek w okolicy.

Nasza mała społeczność pracuje na rzecz uczniów pochodzących w większości z niezamożnych rodzin. W tych ciężkich dla Libanu czasach cierpimy z powodu braku niezbędnych środków, które są niezwykle ważne dla godnego życia.

Zawsze starałyśmy się aby szkoła była postrzegana jako środowisko przyjazne edukacji, a więc czyste i w dobrym porządku. Jednak z upływem czasu nasze meble szkolne zniszczyły się i zestarzały. Szczególnie krzesła, stoły, tablice i drzwi. Oprócz potrzeb naprawy i wymiany sprzętów codziennego użytku prowadzimy prace, które mają doprowadzić do powstania krytej sali gimnastycznej.

Chciałybyśmy z góry podziękować za cały Państwa wkład w pomoc dla szkoły. Zaoferowanie dzieciom nadziei na jaśniejszą przyszłość jest sprawą najwyższej wagi.


Ernest zaangażował w akcję całą parafię w Oxfordzie, w którym na co dzień mieszka! O projekcie przeczytacie więcej pod adresem: https://www.lentenproject.com/

Będziemy na bieżąco informować o założeniach projektu i postępach – wierzymy, że działania pomocowe realnie wpłyną na polepszenie sytuacji dzieci!

Przyłączamy się do zbiórki i zachęcamy wszystkich darczyńców Fundacji Fenicja do wsparcia tego celu.

Wpłat możecie dokonywać na dane:

62 1020 1156 0000 7402 0134 0702
BIC/SWIF:BPKOPLPW
w tytule: Szkoła w dolinie Bekaa

Dziękujemy! ❤️Fundacja Fenicja od lat prowadzi akcje pomocowe na terenie Libanu. Nasze działania humanitarne nakierunkowane są na najbardziej potrzebujących. Pomagamy libańskim rodzinom, dzieciom, osobom starszym i schorowanym. Staramy się być tam gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Oprócz pomocy rzeczowej i finansowej wdrażamy projekty rozwojowe, które dają możliwość pracy i rozwoju mieszkańcom Libanu.