1 listopada na Polskim Cmentarzu w Bejrucie

Ambasada Polska wraz z Fundacją Fenicja uczciła pamięć Polaków pochowanych na cmentarzu w Bejrucie. Z powodu pandemii koronawirusa uroczystość musiała przebiegać przy ograniczonej liczbie osób i z konieczności mieć skromny charakter. Ambasadę reprezentował Konsul Konrad Adamowicz oraz Wicekonsul Gabriela Piotrowska, a także Adam Radziwon, Radca ds. politycznych. W imieniu Fundacji Fenicja obecny był prezes Kazimierz Gajowy, który po części oficjalnej, tj. złożeniu wieńca i zapaleniu zniczy, zaintonował modlitwę oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Konsul podkreślił wagę tego dnia dla pamięci o tych wszystkich, którzy byli przed nami i dzięki, którym dzisiaj możemy cieszyć się wolnością. Wolnością zarówno w Polsce, jak i w innych częściach świata, gdzie również walczyli nasi rodacy.

Polski cmentarz wojenny w Bejrucie został założony w 1946 r. dzięki staraniom ks. prof. Kamila Kantaka, który sam jest na tym cmentarzu pochowany. Tak ks. Kantak o cmentarzu napisał:

Urządziłem tutaj cmentarz polski, jedyną pamiątkę jaka pozostanie po wymierających resztkach uchodźstwa i tam sobie obrałem miejsce, na środku pod krzyżem.

1 listopada 2020 r. na Polskim Cmentarzu w Bejrucie: